Lietuvių kalba English
Mokytojai »

Čiogjalas Namkhai Norbu (Chögyal Namkhai Norbu) gimė Derghėje, Rytų Tibete, 1938 m. Vaikystėje buvo atpažintas kaip didžio dzogčeno mokytojo Adzomo Drugpos (1842–1924) reinkarnacija. Vėliau XVI Karmapa pripažino jį esant Šabrungo Ngavango Namgjėlo (1594–1651), pirmojo Butano dharmaradžos, reinkarnacija.

Mokymas »

Dzogčeno mokymai – tai ne filosofija, ne religinė doktrina ir ne kultūros tradicija. Suprasti juos reiškia atrasti savo tikrąją prigimtį, visiškai netemdomą proto kuriamų klastočių ir saviapgaulės. Pats tibetiečių terminas dzogčenas, arba „didysis tobulumas“, kalba apie kiekvienos būtybės tikrąją, pirmapradę būseną...

Bendruomenė »

Dzogčeno bendruomenė yra didelė grupė žmonių, kuriuos sieja domėjimasis dzogčeno mokymais, kurie seka mokytoju, iš tikrųjų atskleidusiu dzogčeno būseną, kurie pagal išgales studijuoja ir praktikuoja tantras, lungus bei upadešas ir kurie stengiasi sudaryti sąlygas, būtinas šiai veiklai.

Mokytojai

Čiogjalas Namkhai Norbu

Čiogjalas Namkhai Norbu (Chögyal Namkhai Norbu) gimė Derghėje, Rytų Tibete, 1938 m. Vaikystėje buvo atpažintas kaip didžio dzogčeno mokytojo Adzomo Drugpos (1842–1924) reinkarnacija. Vėliau XVI Karmapa pripažino jį esant Šabrungo Ngavango Namgjėlo (1594–1651), pirmojo Butano dharmaradžos, reinkarnacija.

Dar paauglystėje Rinpočė baigė griežtą tradicinių studijų programą ir gavo daugybę vadžrajanos ir dzogčeno perdavų bei mokymų iš iškiliausių to meto mokytojų, įskaitant savo dėdę iš tėvo pusės Togdeną Ogjeną Tendziną (realizavusį vaivorykštinį kūną), savo dėdę iš motinos pusės Khjencę Rinpočę Čiokji Vangčugą, Drubvangą Rinpočę Kunga Paldeną, Džamjangą Khjencę Čiokji Lodro ir kitus. 1951 metais Rinpočė taip pat gavo mokymus iš aukštos realizacijos jogės Aju Khandro Dordžės Paldron, Džamjango Khjencės Vangpo mokinės, kuri daugiau nei 50 metų praleido tamsiajame atsiskyrime.

1953-iaisiais Rinpočė buvo pakviestas į Kiniją kaip Tibeto vienuolynų atstovas, ten priėmė pasiūlymą dėstyti tibetiečių kalbą Menjage. Tuo laikotarpiu Rinpočė sutiko Bo Kangkarą Rinpočę ir gavo iš jo Šešių Naropos jogų bei kitus mokymus.

1955 metais Čiogjalas Namkhai Norbu sutiko Čangčubą Dordžę (1826–1961), savo pagrindinį dzogčeno mokytoją, kurio gyvenimo ir mokymo būdas jį giliai paveikė. Iš Čangčubo Dordžės jis  gavo tikrą dzogčeno perdavimą ir suvokė (patyrė, išgyveno) mokymo esmę kaip absoliučią  žinojimo būseną anapus bet kokių ribotumų. Ši realizacija išliko pagrindiniu Rinpočės mokymo bruožu visą gyvenimą.

1960-aisiais pablogėjus socialinei ir politinei Tibeto padėčiai, pakviestas žymaus orientalisto prof. Giuseppe Tucci, Čiogjalas Namkhai Norbu išvyko į Italiją. Čia aktyviai prisidėjo skleidžiant Tibeto kultūrą Vakaruose. 1960 metų pradžioje Rinpočė pradėjo dirbti ISMEO (Artimųjų ir Tolimųjų Rytų institute), o vėliau – nuo 1962 iki 1992 metų – dėstė tibetiečių ir mongolų kalbą ir literatūrą Neapolio orientalistikos institute (Istituto Universitario Orientale di Napoli).

Nuo savo atvykimo į Italiją Čiogjalas Namkhai Norbu daugiausia tyrinėjo Tibeto senovės istoriją, senąją bono tradiciją. Jo mokslo darbai – jie apima dzogčeną, istoriją, mediciną, astrologiją, boną ir liaudies tradicijas – liudija apie gilų tibetiečių kultūros pažinimą ir tvirtą pasiryžimą šį unikalų paveldą išsaugoti bei padaryti visiems prieinamą.

Keletą metų Čiogjalas Namkhai Norbu Neapolyje mokė jantrajogos, o nuo septyniasdešimtųjų vidurio ėmė mokyti ir dzogčeno. Jo mokymai sulaukė vis didesnio susidomėjimo Italijoje, o vėliau ir kitose šalyse.

1981 metais Rinpočė įkūrė pirmąjį Dzogčeno bendruomenės centrą Arcidosso, Toskanoje. Bėgant metams, tūkstančiai žmonių visame pasaulyje tapo Tarptautinės dzogčeno bendruomenės nariais. Buvo įkurti centrai Jungtinėse Valstijose, įvairiose Europos vietose, Lotynų Amerikoje, Rusijoje, Australijoje, Kinijoje, Japonijoje ir t. t.
1988 m. Čiogjalas Namkhai Norbu įkūrė ASIA (Tarptautinio solidarumo su Azija asociaciją) – nevyriausybinę organizaciją, kuri siekia padaryti prieinamą tibetiečiams išsilavinimą ir medicininę pagalbą.
1989 m. Čiogjalas Namkhai Norbu įsteigė Šangšungo institutą, kurio paskirtis – saugoti tibetiečių kultūrą, ją remiant ir skleidžiant.

Čiogjalas Namkhai Norbu be perstojo skaitė paskaitas, vedė seminarus ir aiškino mokymus tūkstančiams žmonių visame pasaulyje; nuolat dirbo su dzogčeno tekstais: juos tvarkė, skaitmenino, rašė jiems komentarus; įgyvendino Khaitos„Evoliucijos kūrinių“ ir daug kitų projektų.

2018–ųjų rugsėjo 27 dieną mūsų mylimas Mokytojas Čiogjalas Namkai Norbu paliko šios žemės egzistenciją. Tai įvyko Rinpočės rezidencijoje Gadelinge, Vakarų Merigare (Italijoje).

Didžiuma Čiogjalo Namkhai Norbu pradėtų ir išplėtotų projektų nūnai gana savarankiškai gyvuoja vienijami Tarptautinio atijogos fondo.

« Grįžti į pradinį
Mokytojas Čiogjalas Namkhai Norbu
Kalendorius