Lietuvių kalba English
Teachers »

Chögyal Namkhai Norbu was born in Derghe, eastern Tibet, in 1938. As a child he was recognized as the reincarnation of the great Dzogchen Master Adzom Drugpa (1842-1924) and later by the sixteenth Karmapa as a reincarnation of Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), the first Dharmaraja of Bhutan.

Teaching »

The Dzogchen teachings are neither a philosophy, nor a religious doctrine, nor a cultural tradition. Understanding the message of the teachings means discovering one’s own true condition stripped of all the self-deceptions and falsifications which the mind creates.

Community »

The Dzogchen Community is made up of those who are interested in following and practicing the Dzogchen teachings. It was founded by Chögyal Namkhai Norbu in Italy in the second half of the seventies and rapidly developed in various countries around the world, taking on a completely international dimension.

Čiogjalas Namkhai Norbu

Čiogjalas Namkhai Norbu

Čiogjalas Namkhai Norbu (Chögyal Namkhai Norbu) gimė Derghėje, Rytų Tibete, 1938 m. Vaikystėje buvo atpažintas kaip didžio dzogčeno mokytojo Adzomo Drugpos (1842–1924) reinkarnacija. Vėliau XVI Karmapa pripažino jį esant Šabrungo Ngavango Namgjėlo (1594–1651), pirmojo Butano dharmaradžos, reinkarnacija.

Dar paauglystėje jis baigė griežtą tradicinių studijų programą ir gavo mokymus iš kai kurių žymių to meto mokytojų. 1955 m. sutiko Čangčubą Dordžę (1826–1961), savo pagrindinį dzogčeno mokytoją, kurio gyvenimo ir mokymo būdas jį giliai paveikė.

1960 m. pablogėjus socialinei ir politinei Tibeto padėčiai, pakviestas žymaus orientalisto prof. Giuseppe Tucci, jis išvyko į Italiją. Čia aktyviai prisidėjo skleidžiant Tibeto kultūrą Vakaruose. 1960 m. pradžioje jis pradėjo dirbti  Is.MEO (Artimųjų ir Tolimųjų Rytų institute), o vėliau, nuo1962 iki 1992 metų, dėstė tibetiečių ir mongolų kalbą ir literatūrą Neapolio orientalistikos institute (Istituto Universitario Orientale di Napoli).

Jo mokslo darbai liudija apie gilų tibetiečių kultūros pažinimą ir tvirtą pasiryžimą šį unikalų paveldą išsaugoti bei padaryti visiems prieinamą.

Keletą metų Čiogjalas Namkhai Norbu Neapolyje mokė jantrajogos, o nuo septyniasdešimtųjų vidurio – dzogčeno. Jo mokymai sulaukė vis didesnio susidomėjimo Italijoje, o vėliau ir kitose Vakarų šalyse. 1981 m. jis įkūrė pirmąjį dzogčeno bendruomenės centą Arcidosso, Toskanoje. Bėgant metams, tūkstančiai žmonių visame pasaulyje tapo dzogčeno bendruomenės nariais. Buvo įkurti centrai Jungtinėse Valstijose, įvairiose Europos vietose, Lotynų Amerikoje, Rusijoje ir Australijoje.

1988 m. Čiogjalas Namkhai Norbu įkūrė ASIA (Tarptautinio solidarumo su Azija asociaciją) – nevyriausybinę organizaciją, kuri siekia padaryti prieinamą tibetiečiams išsilavinimą ir medicininę pagalbą.

1989 m. Čiogjalas  Namkhai Norbu įsteigė Šangšungo institutą, kurio paskirtis – saugoti tibetiečių kultūrą, ją remiant ir skleidžiant.

Iki šių dienų Čiogjalas Namkhai  Norbu be perstojo keliauja po pasaulį, skaitydamas paskaitas ir aiškindamas mokymus tūkstančiams žmonių.

Čiogjalo Namkhai Norbu mokymų tvarkaraštis

« Back
Mokytojas Čiogjalas Namkhai Norbu
Calendar