Lietuvių kalba English
Teachers »

Chögyal Namkhai Norbu was born in Derghe, eastern Tibet, in 1938. As a child he was recognized as the reincarnation of the great Dzogchen Master Adzom Drugpa (1842-1924) and later by the sixteenth Karmapa as a reincarnation of Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), the first Dharmaraja of Bhutan.

Teaching »

The Dzogchen teachings are neither a philosophy, nor a religious doctrine, nor a cultural tradition. Understanding the message of the teachings means discovering one’s own true condition stripped of all the self-deceptions and falsifications which the mind creates.

Community »

The Dzogchen Community is made up of those who are interested in following and practicing the Dzogchen teachings. It was founded by Chögyal Namkhai Norbu in Italy in the second half of the seventies and rapidly developed in various countries around the world, taking on a completely international dimension.

Narystė

Narystė

Dzogčeno bendruomenė yra didelė grupė žmonių, kuriuos sieja domėjimasis dzogčeno mokymais, kurie seka mokytoju, iš tikrųjų atskleidusiu dzogčeno būseną, kurie pagal išgales studijuoja ir praktikuoja tantras, lungus bei upadešas ir kurie stengiasi sudaryti sąlygas, būtinas šiai veiklai.

Dzogčeno bendruomenę išlaiko narystės mokesčiai ir aukos. Nariu gali tapti kiekvienas, kuris domisi dzogčeno mokymais, trokšta jais sekti ir nori dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Mokėdami nario mokestį prisiimame įsipareigojimus ir dalijamės finansine atsakomybe. Nariai gauna nuolaidas mokymams ir kursams, bendruomenės laikraščio The Mirror prenumeratą ir galimybę klausytis atvirų bei uždarų transliacijų internetu.

Kita svarbi mūsų kaip narių parama – aktyvus dalyvavimas bendruomenės veikloje. Dvasinis kelias yra tarytum valtis. Kai kurie ja plaukiantieji imasi atsakomybės ir vadovauja, o likusieji turi bendradarbiauti, kad pasiektų tikslą. Mūsų tikslas – visiška realizacija. Viena iš pagrindinių praktikų – būti sąmoningiems ir išmokti elgtis pagal aplinkybes. Taigi labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, nė akimirkai nepamirštant, iš kur išvykstame ir kur norime nukakti.

Bendruomenės nariai dažniausiai buriasi prie artimiausio gáro arba lingo. Gárai yra dideli centrai kiekviename žemyne, o lingai – mažesni centrai, dažniausiai didesniuose miestuose.

« Back
Calendar